Fitxa Didàctica General

ma-i-guixAquesta fitxa didàctica fa referència, en general, al conjunt de les activitats d’EduLogiX. Per tant, hi ha alguns ítems que són genèrics i caldrà adequar a cada activitat en concret. Per alguna activitat en particular existeix (o està previst crear) una fitxa didàctica específica. A més d’aquestes indicacions didàctiques generals, podeu trobar més informació a la pàgina per a formadors.

Objectius

 • Conèixer i aplicar els fonaments de programació d’ordinadors.
 • Desenvolupar la capacitat d’abstracció i de raonament lògic.
 • Millorar la capacitat lectora.
 • Afavorir l’autònoma personal i la capacitat d’aprenentatge.
 • Fomentar l’interès per matèries científiques.
 • Experimentar conceptes bàsics de ciències naturals i socials.

Descripció de l’activitat

La Descripció de l’activitat ha de presentar la tasca a realitzar: la creació d’un programa senzill a partir d’un entorn de programació determinat. En cada cas, cal especificar el tipus d’activitat i la proposta específica, presentant breument l’objectiu de l’activitat i els passos a seguir per engrescar als nois i noies.

La proposta d’activitat ha de ser lúdica, per tal de motivar la participació i l’aprenentatge, i experimental, per tal d’afavorir el treball autònom i l’aprenentatge significatiu.

Recursos

 • Ordinador on poder executar l’entorn de desenvolupament corresponent.
 • Connexió a Internet (opcional per accedir al material de les activitats, tot i que el guió de l’activitat es pot repartir en paper).
 • Canó-projector (opcional per treballar amb grups d’alumnes).

Temporització

Cada activitat està pensada per a una sessió de 60 minuts. Tan mateix, en funció del nivell educatiu (Primària, ESO, BAT o posterior) i els coneixements previs, cada activitat pot tenir una durada de més d’una sessió.

Alumnat a qui s’adreça

Fins al moment, les activitats plantejades i la redacció dels materials s’orienten a alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. La tipologia de continguts de programació d’ordinadors es podria treballar ja a Cicle Superior de Primària, però en aquest cas caldria adequar el llenguatge escrit a les característiques dels nens i nenes.

Aspectes didàctics i metodològics

La proposta metodològica d’EduLogiX s’articula al voltant de tres elements: l’alumne, el guió/entorn de programació i el formador.

 • L’alumne: és el protagonista del procés d’aprenentatge i ha de tenir un paper actiu en tot el procés de programació i el desenvolupament de l’activitat. A partir d’un guió i de l’interacció amb l’entorn de programació realitzarà tasques, presentades com a reptes, per tal de crear els programes de forma progressiva i d’anar entenent i experimentant diversos aspectes del procés de programació. La realització d’aquestes tasques ha de partir de l’experimentació, l’assaig-error, el raonament lògic i la resolució de problemes. En tot moment, l’alumne també ha d’exercitar la capacitat  lectora per entendre i resoldre els reptes del guió. Al llarg d’aquest procés, l’alumne haurà de respondre a preguntes formulades al mateix guió de l’activitat, per tal que reflexioni sobre la tasca i el propi procés d’aprenentatge.
 • El guió i l’entorn de programació: defineixen el context d’aprenentatge. L’alumne comença l’activitat a partir d’un guió i experimenta directament en un entorn de programació proposat. El format del guió està pensat per a fomentar l’autonomia personal dels nois i noies i es presenta en forma de reptes que han de resoldre. El mateix material permet accedir a idees i pistes per resoldre les tasques de manera autònoma i es poden incloure problemes o errors de programació que tal de potenciar la capacitat  de resolució de problemes. El guió no ha de ser una relació d’instruccions mecàniques, cal deixar espai per la creativitat i el raonament. D’altra banda, l’ús de llenguatge escrit en el mateix guió i en molts dels entorns de programació afavoreix la millora de la capacitat lectora per tal de poder realitzar les activitats.
 • El formador: és qui crea el  context d’aprenentatge i acompanya a l’alumne durant tot el procés. Prèviament a la sessió formativa, el docent ha de dissenyar i definir el guió i l’entorn de programació, de tal manera que afavoreixi l’experimentació i l’aprenentatge significatiu. Durant la sessió, ha d’actuar de guia i de suport al desenvolupament de l’activitat per part de l’alumne. En un primer moment, ha de presentar i motivar l’activitat, organitzant els recursos i als participants per iniciar la tasca. Al llarg de la sessió, caldrà estar atent al treball dels nois i noies, per tal d’atendre als seus dubtes i donar un cop de mà quan sigui necessari. Cal deixar espai a l’experimentació i afavorir la resolució de problemes. La seva finalitat és que l’alumne realitzi les tasques de la manera el més autònoma possible, intervenint quan sigui oportú, donant eines i ajudant a raonar de manera lògica. Per acabar l’activitat cal sintetitzar la feina feta, ajudant a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

Continguts i Competències que es treballen de forma destacada

 • Continguts específics de programació d’ordinadors:
  • Control del flux: esquemes seqüencials, condicionals, iteratius; recursió.
  • Estructures de dades: escalars, llistes, taules, tuples.
  • Anàlisi descendent; Abstracció, modularitat i encapsulació.
 • Contribució a les Competències Bàsiques del currículum:
  • Competència comunicativa lingüística i cultural.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència matemàtica.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Altres aspectes

Més informació a la pàgina per a formadors, i la plantilla d’activitat EduLogiX.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s